REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

TREASURE HUNT IN THE PARK

(denumit in continuare „Regulament”)

Sectiunea 1 – Organizatorul concursului

1.1 Organizatorul concursului este SC Comitnet SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr. 7/2, tel. +40 264 546 789, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. RO30915242, cu J12/3093/2012, având cont bancar nr. RO43RNCB0301145495180001, deschis la Banca Comercială Română.

1.2 Concursul este organizat in colaborare cu Banca Comerciala Romana S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Cod Postal 030016, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO39RNCB0002B00026473000 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.614,50 RON, avand numar de Operator de date cu caracter personal 3776 si 3772 (denumita in continuare „Organizator”).

1.2 Concursul se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Sectiunea 2 – Durata Concursului si aria de desfasurare

2.1 Concursul se va desfasura in municipiul Cluj-Napoca, in zona Parcului Central, in perioada 30 iunie 2017 – 2 iulie 2017, inclusiv, in cadrul festivalului Jazz in the Park, in intervalul orar 11:00-20:00 (30.06.2017 și 01.07.2017) și 11:00-18:00 (02.07.2017), conform mecanismului concursului (Sectiunea 3 din prezentul Regulament).

2.2 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca acest concurs, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul www.topcitycard.ro cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

2.3 Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

2.4 Pentru detalii privind concursul, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:
a) adresandu-se voluntarilor din pavilionul BCR din cadrul festivalului Jazz in the Park;
b) accesand portalul Organizatorului (www.topcitycard.ro).

Sectiunea 3 – Dreptul de participare. Mecanismul concursului

3.1 La concurs pot participa toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fi implinit varsta de 16 ani pana la data de 29.06.2017.
b) sa detina cardul de debit BCR City Card sau cardul Top City Card.
c) sa descarce aplicatia Top City Card si sa o instaleze pe telefonul mobil, respectand cerintele si instructiunile tehnice de la punctul 3.2.

3.2 Conditii tehnice de participare la concurs: Participanții trebuie să fie deținători BCR City Card sau Top City Card și să dețină un telefon care să funcționeze în baza sistemelor de operare iOS sau Android.

Pentru iOS:
– minim versiunea 8.0
– activare: Bluetooth, Internet & Location Service.

Pentru Android:
– minim versiunea 4.2
– activare: Bluetooth & Internet.

3.3 Nu pot participa la Concurs angajatii Top City Card (SC Comitnet SRL), ai BCR/ai entitatilor la care BCR detine participatii, ai agentiei de publicitate sau ai tipografiei implicate in desfasurarea acestei campanii, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus.

3.4 Participarea la Concurs este gratuita.

3.4 Pentru a putea castiga unul din premiile acordate in aceasta campanie, participantii la Concurs trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la pct. 3.1 si la pct.3.2 din Regulament. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, Organizatorul nu este obligat sa ofere solutii alternative.

3.5 Fiecare participant primeste un formular de participare unde poate regasi conditiile de participare, conform 3.2, si instructiunile de participare la Treasure Hunt in the Park, conform Sectiunii 4 din prezentul Regulament.

3.6. Dat fiind faptul ca buna desfasurare a Treasure Hunt in the Park este dependenta de setarile fiecarui telefon si de performanta acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul de a selecta implicit participantii la concurs in functie de compatibilitatea tehnica intre concursul de fata si dispozitivele detinute de eventualii participanti, conform conditiilor tehnice de la punctul 3.2, fara a se obliga sa ofere solutii alternative.

Sectiunea 4 – Instructiunile de participare la Concurs

4.1 Fiecare participant primeste un formular de participare unde poate regasi conditiile de participare, conform 3.2, si instructiunile de participare la Treasure Hunt in the Park, dupa cum urmeaza:

Pasul 1 – Deții deja un BCR City Card sau un Top City Card? Treci la Pasul 2. Dacă nu deții un City Card, nici o grijă: poți să îți faci unul pe loc la reprezentanții BCR din cadrul Jazz in the Park.

Pasul 2 – Descarcă și activează aplicația Top City Card – Guide din App Store sau Google Play, dacă nu ai făcut deja acest lucru.

Pasul 3 – Completează-ți datele de contact pe acest formular (vezi mai jos).

Pasul 4 – Treasure Hunt in the Park poate începe în momentul în care primești prima notificare pe telefon, din aplicație, cu pornire de la pavilionul BCR. Vei deschide notificarea primită și vei acorda atenție celor două informații importante:
1. O întrebare sau o afirmație al cărei răspuns corect îl vei bifa pe acest formular (mai jos), la numărul asociat fiecărei întrebări. Fiecare întrebare are un singur răspuns corect.
Odată ajuns la noul obiectiv, procedura se repetă: vei primi din nou o întrebare și un indiciu pentru a avansa în joc. Treasure Hunt in the Park se desfășoară în zona Parcului Central.

2. Indiciul necesar pentru a ajunge la următorul obiectiv.

Important: În cazul în care vei primi o notificare pe telefon (push notification) în altă ordine decât cea succesivă, este necesar să urmărești traseul marcat pe hartă și indiciul primit la ultimul obiectiv vizitat, și să ajungi la următoarea întrebare de pe listă, în ordine crescătoare, ignorând astfel eventuale interferențe. Nu-ți face griji. Mesajele se primesc din 3 în 3 minute, astfel vei primi din nou notificarea la momentul potrivit.

În cazul în care întâmpini probleme pe traseu, ne poți contacta pentru îndrumare la numărul de telefon 0752 110 109.

Pasul 5 – După ce vei parcurge întregul traseu, vei reveni la pavilionul BCR. Răspunsurile bifate de tine vor fi verificate de un reprezentant City Card, iar formularul va fi depus în cutia pentru tombolă.

*= Primii 200 de participanți care finalizează cu succes Treasure Hunt in the Park, cu toate răspunsurile bifate în mod corect pe formularul de participare, vor primi pe loc unul dintre cele 200 de premii garantate: căști BCR.

Sectiunea 5 – Descrierea premiilor

5.1 Premiile oferite de organizator constau in 200 de bucati casti BCR acordate pe loc, la pavilionul BCR, primilor 200 de participanti la concurs care returneaza formularul de participare cu toate raspunsurile completate in mod corect.

5.2 Premiul cel mare consta intr-un voucher de cumparaturi la eMAG in valoare de 1000 lei brut.

5.3 Premiul cel mare se va acorda prin tragere la sorti din randul participantilor la concurs care indeplinesc conditiile prezentului regulament.

Sectiunea 6 – Tragerea la sorti. Acordarea premiilor

6.1 Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnarea castigatoului premiului cel mare in in cadrul prezentului concurs este tragerea la sorti, care va fi efectuata in mod aleatoriu.

6.2 La tombola vor fi inscrisi toti participantii care au returnat formularul de participare, in urma parcurgerii traseului Treasure Hunt in the Park, cu toate raspunsurile completate in mod corect.

6.3 Tragerea la sorti este in conformitate cu legile si reglementarile din Romania si va avea loc in data de 2 iulie 2017, ora 18:00, in cadrul pavilionului BCR, aflat in Parcul Central pe durata festivalului Jazz in the Park, in prezenta unei comisii de validare formate din reprezentanti ai Organizatorului si ai colaboratorului BCR.

6.4 La tragerea la sorti se vor extrage 1 castigator si un numar de 2 rezerve.

6.5. Organizatorul se obliga sa-l contacteze telefonic pe castigator, imedat dupa tragerea la sorti, pentru a-l anunta si a-l informa asupra modului in care acesta va intra in posesia premiului cel mare. Acest termen poate fi depasit in situatii mai presus de diligentele Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactati din diverse motive (ex: lipsa numar de telefon, numar telefon invalid sau incorect inregistrat in aplicatie, nu a putut fi gasit etc) sau refuza pachetul atribuit, se vor apela in ordine castigatorii de rezerva. Contactarea telefonica se face la numarul de telefon completat de catre participanti pe formularul de participare.

6.6 Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa faca dovada identitatii prin prezentarea unui document de identitate (carte identitate, pasaport), sa fie de acord cu postarea numelui, prenumelui si localitatii de resedinta pe site-ul www.topcitycard.ro si sa semneze procesul-verbal de predare/primire a premiului. Premiul se va inmana de catre Organizator, pana pe data de 31 iulie 2017 la sediul Organizatorului, adresa si intervalul orar disponibil fiind comunicate electronic sau telefonic castigatorului.

6.7 Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane si nu se poate schimba cu altceva.

Sectiunea 7 – Taxe si impozite aferente

7.1 Valoarea totala a premiilor este de 2082 RON (din care castile BCR:200 buc x5.41 lei/bucata) si (Voucherul eMAG 1 buc x 1000 lei) ( Organizatorul calculeaza, retine si vireaza impozitul datorat pentru pachetele obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III „Impozitul pe venit”.

7.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului.

Sectiunea 8 – Legea aplicabila. Litigii

8.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

8.2 Legea aplicabila este legea romana.

8.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Concurs se vor putea trimite in atentia SC Comitnet SRL la urmatoarea adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 7/2, Cluj-Napoca, judetul Cluj, in termen de maxim 1 saptamana de la data incheierii Concursului. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

Sectiunea 9 – Intreruperea/incetarea Campaniei

9.1 Concursul va putea fi intrerupt/incetat inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul Organizatorului (www.topcitycard.ro).

9.2 In situatiile avute in vedere la pct. 9.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

9.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 9.1 si pct. 9.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Sectiunea 10 – Prelucrarea datelor personale

10.1 Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 (pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date), printre care amintim: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

10.2 Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi introduse in baza de date destinata detinatorilor de BCR City Card si Top City Card. Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea si anuntarea castigatorului acestui concurs, realizarea de informari cu privire la noutatile din cadrul proiectelor si asociate cardurilor BCR City Card si Top City Card, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (e-mail, telefon, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la prezentul concurs sau la alte actiuni desfasurate in viitor.

10.3 Fiecare participant la Concurs este de acord cu privire la folosirea datelor sale personale de catre Organizator in scop de marketing si are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului, adresand o cerere scrisa prin email catre [email protected] .

10.4 La cererea participantilor, adresata in scris Organizatorului (prin email), acesta din urma se obliga: a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an; b) sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Legii nr. 677/2001; c) sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

Sectiunea 11 – Alte prevederi ale Regulamentului

11.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. 11.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe site-ul www.topcitycard.ro . Anuntul se va face de catre Organizator cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

Prezentul Regulament a fost incheiat si semnat astazi 29.06.2017, la Cluj-Napoca, intr-un exemplar original care ramane la notarul public, urmand ca Organizatorului sa i se elibereze un duplicat, care va avea aceeasi forta probanta ca originalul.

Denumirea/Adresa Organizatorului

Comitnet SRL

Cluj Napoca, str Mihai Eminescu, nr 7/2, Judet Cluj