Sinagoga Neologa Sion

? AUDIO (2.4 MB)

Sinagoga Neologa Sion din Oradea este cuprinsă în ansamblul Centrul Istoric al Municipiului Oradea, fiind înscrisă în Lista Monumentelor Istorice. Templul a fost construit de către evreii reformişti din Oradea în anul 1878, ca urmare a separării acestora de comunitatea evreiască ortodoxă.

Piatra de temelie a fost pusă în 9 aprilie 1877, iar în 24 septembrie 1878, zestrea edilitară a oraşului s-a îmbogăţit cu un edificiu a cărui siluetă modernă a remodelat profilul urban central al oraşului. Sinagoga a devenit un simbol al emancipării izraelite şi al liberalismului noii epoci deschise spre ideea de progres economic şi social. Proiectul a fost elaborat de Busch Dávid, arhitect şef al oraşului Oradea şi membru al comunităţii evreieşti. Construcţia clădirii a fost încredinţată lui Rimanóczi Kálmán senior, nume consacrat al arhitecturii orădene, maestru al stilului eclectic.

Imediat ce păşim pragul intrării principale, privirea este impresionată de vastitatea şi măreţia spaţiului interior. Cele trei nave sunt scăldate în lumină în fiecare ceas al zilei datorită ferestrelor dantelate foarte ample dar mai ales datorită anvergurii cupolei pe tambur. Asemeni ochiului lui Dumnezeu, acest izvor de lumină transfigurează întreaga arhitectură şi ne atrage privirea oriunde ne-am afla în spaţiul sinagogii. Stralucirea celor şaisprezece ferestre şi mai ales cea a albastrului azuriu al bolţii creează un efect vizual de neuitat. Cupola pare că pluteşte peste vastitatea spaţiului, subliniind, prin lumină şi culoare, prezenţa divinitaţii în mijlocul „poporului ales”.

Dar efectul rece strălucitor al albastrului cupolei este contrabalansat de căldura gamelor de ocru şi auriu a picturii parietale. Decoraţia este eminamente alcătuită din împletituri seriale de figuri geometrice, ştiut fiind faptul că arta iudaică, la fel ca şi cea islamică, interzice reprezentarea figurii umane în arta religioasă. Pentru că acest stil geometric sofisticat şi cu puternice conotaţii simbolice a fost adus în secolul al optulea în Spania de către arabi (denumiţi mauri), a primit denumirea de stil maur. Datorita frumuseţii şi complexitaţii sale decorative, el a fost adaptat şi de evrei pentru a-şi decora sinagogile. Sinagoga din Oradea a fost pictată de Horovitz Mór, meşter din Kosice. Dantelaria geometrică creată pe care o puteţi admira pe fiecare centimetru pătrat al suprafaţei parietale este cu forme geometrice repetitive realizate modular prin şabloane. In mod firesc, motivul cel mai des pictat este Steaua lui David, rozeta sacră cu şase raze rezultată din două triunghiuri opuse suprapuse. Acest leit-motiv ce semnifică legământul dintre om şi Dumnezeu este armonizat cu rozeta cu opt colţuri, precum şi cu alte motive simbolice repetitive: cercuri, romburi, flori de iris, împletituri geometrice, arabescuri, palmete sau fleuroane.

La Răsărit, se poate vedea dulapul unde se ţineau sulurile Cărţii Sfinte, Tora, lăcaş ce şi-a păstrat capitonarea originală cu catifea albastru-închis placată cu stelele aurii ale regelui David. Deasupra acestor porti se inalţă orga, instrument folosit doar în serviciul religios neolog. Tot în acest spaţiu înalţat şi separat prin tribuna de fier forjat se pot admira, în vitrine, recipientul cilindric de metal descoperit cu ocazia restaurarii bisericii ce conţine actul de întemeiere din 1878 precum şi obiecte de cult iudaice.

Un alt element important şi motiv de atracţie sunt stâlpii argintii din fontă ce susţin şi separă nava centrală. Această feronerie structurală este alcătuită din douăzeci de coloane suple ce susţin descărcările cupolei şi conferă spaţiului un spectacol vizual deosebit. Un alt element important este şi balustrada de fier cu motive vegetale elegant arcuite ce desparte zona unificată de unde se citeau rugăciunile (bimahul) şi dulapul Torei (chivotul) de restul navei.

Păşind spre zonele care duc la galeria de la etaj rezervată femeilor, descoperim un alt motiv deosebit al feroneriei la balustradele din casa scării. In aceste două spaţii laterale este amenajat un impresionant memorial cu numele celor ucişi în Holocaust.

Privită în ansamblu, structura acestui lăcaş este puternică şi elegantă, în acelaşi timp. Pereţii sunt traforaţi de ferestre înalte în a căror profile dantelate din lemn se recunosc rozasele artei neogotice dar şi geometriile octogonale ale artei maure. Golurile foarte ample fac din arhitectura sinagogii Sion un spatiu fluid, traversat de lumină, ce poate fi citit în transparenţă. Astfel, atunci când părăsim spaţiul interior şi privim sinagoga din exterior, din perspectiva străzii, regăsim spiritul arhitecturii iudaice moderne exprimat complementar, printr-un limbaj arhitectural simplu, dar deosebit de expresiv ca prezenţă monumentală. Decoraţia exterioară aparţine unei viziuni eclectice reţinute, cu câteva accente neoclasice specifice sfârşitului secolului XIX. Ea prezintă cinci ferestre ample ce sugerează ideea de arc de triumf. In cele patru colţuri ale clădirii stau de veghe Tablele Legii dăltuire din bronz pentru a aminti de prezenţa perpetuă a legământului sacru dintre Dumnezeu şi umanitate.

Reabilitatea monumentului marchează recâştigarea unei clădiri emblematice pentru întreaga comunitate prin păstrarea valorii sale istorice şi arhitecturale în deplină autenticitate. Prin intermediul acestei reabilitări şi refuncţionalizări este posibilă valorificarea la maximum a potenţialului cultural, religios, arhitectural, istoric şi artistic a unui monument arhitectural excepţional.

Sinagoga Neologa Sion:

WebSite
E-mail
Telefon: 0259 408 881


Oferte City Card in aceasta locatie

BCR City Card TOP City Card
La Sinagoga Sion beneficiati de tarif special si aveti acces cu doar 3 lei/persoana/intrare, in loc de 5 lei.
Pret Special